03 de febrer 2007

Detall de proposta Casc Antic

En aquest esquema concrete un poc l'idea al centre:
- peatonalitzar (no comencem massa fort) la plaça de l'esglesia per a la seua revalorització ambiental i comercial i redirigir consequentment el tràfic rodat ---> açò afavorirà la disminució de trafic al centre ( no es podrà usar com a lloc de pas amb el cotxe) i condicionarà l'us peatonal de la zona. (obviament els veins hauràn de continuar tenint acces preferent a les seues places de cotxera, i els comerciants l'acces necessari de mercaderies). Tot hauria de complementar-se amb la contrucció d'un parking col-lectiu (en edifici o en soterrani) en alguns dels solars que ara hi han buits.
- revaloritzar els llimits historics del casc antic. Muro no era un poble amurallat, no abstant gaudia del seu propi sistema de protecció que consistia a tancarse en si mateix i crear portes als carrers que eixien del poble. Aprofitant els solars horts deshabitats que encara queden com a testimoni com a parcs i tenint cura del casc antic com a imatge de conjunt historica també des de fora.